Turistično društvo Stari vrh je bilo ustanovljeno 1. marca 1970. Ustanovni občni zbor je bil pri Žgajnarju v Zaprevalu. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da se v njem združujejo in skupaj delajo vsi, ki si želijo hitrejšega razvoja turizma ter da bi bili naši kraji lepi, urejeni in prijazni do gostov, ki sem prihajajo občasno, pa tudi do domačinov, ki stalno živijo tukaj.

Ustanovitev društva sovpada z začetkom razvoja zimskega turizma na Starem vrhu in izgradnjo smučarskih naprav. Otvoritev dvosedežnice Stari vrh (takrat ene najmodernejših) ter vlečnice Stari vrh – Sidro, je bila prav tako leta 1970 in sicer 26. decembra.  Takrat se je pričel tudi razvoj kmečkega turizma na področju Starega vrha, ki mu je namenil veliko pozornosti in podpore tudi tedanji župan Škofje Loke g. Zdravko Krvina, za kar mu gre še posebna zahvala.

Namen društva pa je tudi popestritev kulturno etnografskega in družabnega dogajanja z raznimi prireditvami, kot je npr. Dan Oglarjev in druge prireditve, pohodi po naših krajih, miklavževanje (obdarovanje otrok) in seveda še z drugimi aktivnostmi s tega področja. Ena od pomembnih dejavnosti društva pa je skrb za urejenost krajev, sprehajalnih poti, klopic na razglediščih, postavitev označevalnih tabel, skrb za tenis igrišče, pomoč pri izdaji knjig, brošur, razglednic s tematiko iz naših krajev.

371