Turistično društvo Stari vrh je bilo ustanovljeno 26. decembra leta 1970. Ustanovni občni zbor je bil na svetega Štefana dan pri Žgajnarju v Zaprevalu. Takrat še nismo vedeli, da bo to nekoč tudi državni praznik – Dan samostojnosti naše Slovenije. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da se v njem združujejo in skupaj delajo vsi, ki si želijo hitrejšega razvoja turizma in tisti, ki želijo, da bi bili naši kraji lepi, urejeni in prijazni do gostov, ki sem prihajajo občasno, pa tudi do domačinov, ki stalno živijo tukaj.

 Ustanovitev društva sovpada z začetkom razvoja zimskega turizma na Starem vrhu in izgradnjo smučarskih naprav. Takrat pa se je pričel tudi razvoj kmečkega turizma na področju Starega vrha, ki mu je namenil veliko pozornosti in podpore tudi tedanji župan Škofje Loke g. Zdravko Krvina, za kar mu gre še posebna zahvala.

 Namen društva pa je tudi popestritev kulturno etnografskega in družabnega dogajanja z raznimi prireditvami, kot je npr. Dan Oglarjev in seveda še z drugimi aktivnostmi s tega področja. Ena od pomembnih dejavnosti društva pa je skrb za urejenost krajev, sprehajalnih poti, klopic na razglediščih in počivališčih, turističnih označevalnih tabel in podobno.

371